Ydelser

 • Finansstyring

 • Momsregnskab                                

 • Udarbejdelse af balance/periodisk rapportering

 • Klargøring af regnskab til revisor vedr. årsafslutning 
 • Debitor styring                  
 • Kreditor styring                                
   
 • Lønregnskab                             
 • Mindre EDB opgaver
 • Ad hoc opgaver

Bogholderi - moms

Med et løbende og ajourført bogholderi har du og din virksomhed altid et troværdigt og korrekt billede af den økonomiske udvikling.

 

Omkostningerne til udarbejdelse af f.eks. årsregnskabet bliver også ofte minimeret, når den løbende bogføring og rapportering er udarbejdet i høj kvalitet.

 

Indberetning af moms, er en integreret del af den løbende bogføring.

 

Du er sikker på, at momsen bliver indberettet korrekt og til tiden samt sikrer at virksomheden får godtgjort moms af alle omkostninger og eventuelle afgifter, hvor der er mulighed for det.

Debitorstyring

Få hjælp til din debitorstyring hos os og undgå ubehagelige overraskelser. Uopmærksomhed på debitorstyring – selv i korte perioder – kan risikere at koste din virksomhed mange penge og forringe din virksomheds øjeblikkelige økonomiske beredskab og likviditet.

 

God debitorstyring giver bedre likviditet og minimere risikoen for tab, fordi virksomheden hurtigere kan konstatere, hvilke kunder der er risikable og kan drage konsekvenser heraf. Lad Gitte’s Kontorservice varetage debitorstyringen eller dele af den og sikrer, at du bibeholder det gode personlige forhold til dine kunder og samtidig får nedbragt dine tilgodehavender.

 

Gitte’s Kontorservice kan også være behjælpelig med at fakturere dine kunder rettidigt samt registrere indbetalingerne. Ønsker du, at vi skal varetage rykkerprocedurer med renteberegninger, kan Gitte’s Kontorservice også være behjælpelig med dette.

Kreditorstyring

Effektiv kreditorstyring er ensbetydende med en høj troværdighed hos virksomhedens leverandører (kreditor) og at du har styr på dine regninger.

 

Lad Gitte’s Kontorservice stå for styringen af dine kreditorer og få styr og overblik på dine betalinger. Vi sikre, at din kreditorstyring er rettidig og professionel. Vi finder aktivt dine fakturaer frem og ligger dem til betaling. Du skal blot udføre dine betalinger ved at godkende dem. (Det kan komme til at koste dyrt for virksomheden med rykkergebyrer og rentetilskrivninger, hvis en faktura ikke bliver betalt rettidigt.)

 

Outsourcer du din kreditorstyring til os mindskes din virksomheds sårbarhed, da der altid vil være backup ved sygdom, ferie, opsigelse osv.

Lønadministration

Når Gitte’s Kontorservice varetager administrationen af løn, er medarbejderne sikret rettidig udbetalt løn. Virksomheden er ligeledes sikker på at indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, Feriekonto, pensionsordninger mm. sker efter de gældende regler. Vi varetager også gerne andre opgaver i relation til lønadministrationen, det kan f.eks. være indberetning og ansøgning til refusion af sygdom og barsel mv.